Gratis norsk synonymordbok

Finn synonymer med Synonymordboka. Synonymer.no er et godt arbeidsverktøy som kan benyttes både av elever og lærere i både grunnskolen og videregående utdanning. Synonymordboka er også et godt hjelpemiddel for deg som løser kryssord. Her får du hjelp til å finne de synonymer du søker etter.

Hvordan bruke ordboka

Begynn å skriv inn ordet i søkefeltet, så får du opp forslag. Søkeresultatet kommer umiddelbart.

Du kan klikke på synonymene som kommer opp i søkeresultatet. Da søker du på nytt med det synonymet du klikket på.

Hva er et synonym?

Et synonym er et ord som har samme eller lik betydning som et annet ord. Synonymet kan være både et substantiv, verb, adverb eller adjektiv.

Det er viktig å ha et stort ordforråd når du skriver. Det gjør at du kan variere språket. Da er en synonymordbok et godt hjelpemiddel.

En god synonymordbok er viktig når du skal løse kryssord. Har du prøvd å løse kryssord med ordboka vår?